ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

КАК ПРОТИЧА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ВАС И МЕН?

практики
Голяма част от застрахователните полици се издават чрез компютър от електронна платформа. За издаването на всяка полица е необходимо коректно въвеждане на данни за застраховащия, застрахования, обекта на застраховане, лимита на отговорност на застрахователя, ползващо лице по застраховката, срок и други.

ПЪРВОНАЧАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СТЪПКА 1. (ПРЕДПРИЕМЕТЕ Я НЕЗАБАВНО!): ОБАЖДАТЕ ми се по телефона (няма да ви ухапя!), или изпращате e-mail (може да се използва и контактната форма), с цел да науча от какво имате нужда и да преценя как да ви бъда полезен;

СТЪПКА 2. Предоставяте ми точни данни;

СТЪПКА 3. Аз ви предоставям преддоговорна информация за:

          *общите условия по съответния вид застраховка,

          *цената,

          *уговаряме начина на плащане (има значение при тарифирането)

                    - еднократно или разсрочено (броя вноски)

                    - в брой или по банков път,

          *ликвидационните практики;

          *друга информация.

СТЪПКА 4. Вие осмисляте информацията и вземате мотивирано решение:

            - Отказвате се (не го правете!)

            - Потвърждавате


За да получите ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНАТА по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” можете да ми позвъните и да продиктувате регистрационния номер на автомобила ви и номера на Свидетелвото за регистрация на МПС (номера на талона). Възможно най-бързо ще ви предоставя информация за ТОЧНАТА цена при еднократно и при разсрочено плащане, ще уговорим и начина на плащане, както и предаването на полицата, контролния талон, стикера, зелената карта, двустранните констативни протоколи.

ИЗДАВАНЕ НА ПОЛИЦА, КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

След потвърждение от страна на клиента, аз издавам застрахователната полица, окомплектовам я с финансов документ, Контролен Талон по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” (зеленото картонче), Стикер, Двустранен Констативен Протокол за ПТП (за автомобилните застраховки), Общи условия, Добавъци в полза на трето ползващо лице, карта за ползване на услуги от СБА (за застраховка “каско на МПС”) и други.

ПЛАЩАНЕ, ПРЕДАВАНЕ

Връчването на територията на София осъществявам в удобно за вас място и време (включително в извън работно време, събота, неделя, празнични дни).

Извън София – изпращам ви по e-mail, Viber или WhatsApp издадените документи (сканирани), след което незабавно ви ги изпращам по куриер или с “Български пощи” ЕАД с препоръчано писмо. В случай, че ви е удобно да платите при получаването с наложен платеж, то ще използвам за изпращането посочена от вас куриерска фирма.
Извън страната - по същия начин. До момента безпроблемно са получавали полиците си мои клиенти от Гърция, Испания, Гибралтар, Италия, Канада, Унгария, Германия, Русия, Белгия.

ВНИМАНИЕ! Издадена полица, по която не е платена застрахователна премия НЕ поражда действие и се анулира.

ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ПОЛИЦА по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” е необходимо да ми предоставите подробни данни за собственика и за автомобила. Основната информация за автомобила ви се съдържа в Удостоверение за регистрация на МПС Част І (големия талон). По възможност го сканирайте или снимайте (може и с телефона) и ми го изпратете като прикачен файл на e-mail-а, по Viber или WhatsApp. Друг вариант е да ми изпратите написани тези данни с e-mail или да ми ги продиктувате по телефона. Минимумът, който трябва да ми кажете е номерът на колата и номерът на талона.

ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ПОЛИЦА по застраховка “Каско на МПС” е необходимо да ми предоставите следните данни за собственика и за автомобила.

В А Ж Н О !

ДАННИТЕ, които ми предоставяте за себе си, за други лица (пр.: собственик на автомобила по талон, трето лице, в полза на което се издава застрахователната полица и т.н.), както и за автомобил, имущество и други СА СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНИ. Тези данни по никакъв повод няма да станат достояние на външни лица! Регистриран съм в Комисията за защита на личните данни като оператор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.


НАПОМНЯНЕ ЗА ПАДЕЖ НА ВНОСКА, ПРИ РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯТА, ИЛИ ЗА НАСТЪПВАНЕТО НА КРАЯ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИЦАТА – Можете да разчитате! Ще ви подсетя чрез телефонно обаждане, SMS или e-mail
.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg