ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Застраховка ОТМЯНА на ПЪТУВАНЕ

Застраховката е предназначена за физически лица - български и чуждестранни граждани, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на Република България или чужбина, организирано и предоставено от лицензиран туроператор.
Застраховката покрива риска "отмяна на пътуване“ поради причини, независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на полицата. В случай на отмяна на пътуване се възстановяват разходи, представляващи невъзстановими суми, заплатени предварително от Застрахования.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg