ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Летателни апарати

ЗД "ЕВРОИНС” АД застрахова летателни апарати по условията на Лойдовата авиационна полица.

По застраховката се покрива пълна загуба или частична повреда на летателни апарати от всички рискове както от гражданската, така и от селскостопанската авиация, получени по време на полет, престой на земя, движение при излитане или кацане на летателния апарат.

Дружеството също така може да предостави на своите потенциални клиенти и покритие, свързано с:
  • отговорността им към трети лица, пътниците или багажа им
  • застраховка на екипажите срещу злополука и покриване на медицинските разходи в страната и в чужбина.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg