ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Каско на МПС

Каско на МПС
Уникална  комбинация  от застраховка и 24/7 автоасистанс


ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СЪС ЗД "ЕВРОИНС" АД:

•партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания;
•покрития по максимално широк набор от рискове и възможност за избор според конкретните изисквания на клиентите.


ЕВРОИНС ВИ ПРЕДЛАГА:

• застраховка „Каско на МПС” за леки автомобили с български държавни регистрационни номера;
• от 4,08 % тарифно число за леки автомобили;
• 24/7 автоасистанс с карта от СБА;
• пътна помощ до 150 км в случай на настъпване на застрахователно събитие;
  • заместващ автомобил в случай на настъпване на застрахователно събитие;
• компетентно сервизно обслужване в широка мрежа от ексклузивни сервизи в цялата страна от компании-партньори.


Покрити рискове

•    "Пожар и природни бедствия";
•    "Пътно транспортно произшествие";
•    "Злоумишлени действия на трети лица";
•    "Кражба на цяло МПС";
•    "Грабеж на цяло МПС".
•    "Автоасистанс".

Клауза  „Заместващ автомобил”. По смисъла на тази клауза, в случай на настъпване на застрахователно събитие, с изключение на тотална щета, и ремонтът в автосервиз отнема повече от 5 работни дни, ЕВРОИНС осигурява на клиента автомобил за периода. Клиентът може да ползва заместващ автомобил веднаж в рамките на едногодишния срок на застраховката, за не повече от 30 дни.

Период на застраховката
Застраховката е сключва за период от 1 година или по-кратък при договореност със Застрахователя и влиза в сила от 00:00 (нула) часа на деня, следващ заплащането на застрахователната премия.


Застрахователна премия

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски.

В случай на  събитие:

• Обадете се и регистрирайте събитието на тел.112;
• Незабавно уведомете Застрахователя по един от следните начини:
    - в ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД;
    - в агенция на ЗД ЕВРОИНС АД във вашия град;
    - на електронен адрес: likvidacia@euroins.bg;
    - на телефон:  0700 17 241 ;
    - представете увреденото МПС за оглед в ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД
• Можете  да отстраните щетата в един от доверените сервизи в най-кратки срокове.
Каско на МПС
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg