ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

сертификат ЗЕЛЕНА КАРТА

сертификат ЗЕЛЕНА КАРТА
Сертификатът "Зелена карта" е международен сертификат за застраховка, издаван от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа.

Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Сертификат „Зелена карта” е задължителен при пътуване в държавите от системата които са извън ЕИП, а именно: Албания (AL), Босна и Херцеговина (BIH), Беларус (BY), Израел (IL), Иран (IR), Мароко (MA), Молдова (MD), Македония (MK), Русия (RUS), Тунис (TN), Турция (TR) и Украина (UA).


Важно!

Косово не е член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия, следва да се снабдят на влизане - на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg