ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

Гражданска отговорност на автомобилистите

Гражданска отговорност на автомобилистите
Какви са предимствата на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в ЗД Евроинс АД?
  • Изгодна цена
  • Разсрочено плащане
  • Бързина и коректност при изплащане на обезщетения
  • Уведомяване за предстояща вноска
  • Професионално обслужване

Какво е задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

Тази застраховка покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които застрахованият отговаря за причинените вреди.

Какво се застрахова?
Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно причини:
  • Неимуществени вреди (нарани или убие хора)
  • Имуществени вреди (повреди или унищожи друго МПС и/или имущество)

За кого се отнася?

Застраховката е задължителна за всеки собственик на МПС, което е регистрирано в Р.България и не е спряно от движение. „Гражданска отговорност” на автомобилистите следва да притежава и всяко лице, което управлява МПС при влизане в Р.България, когато няма валидна за страната застраховка.
 
Къде е валидна?
„Гражданска отговорност” на автомобилистите е валидна за Р. България и всички страни, членки на системата "Зелена карта".

ВАЖНО!

При напускане на Р.България и сключена застраховка "Гражданска отговорност" само за територията на Р.България, клиентът възстановява размера на направената отстъпка за териториален обхват.

За какъв срок е валидна?
Застраховката се сключва за срок от 1 година.

Колко струва?
Стойността на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е в зависимост от кубатурата на двигателя (за леки автомобили), общо тегло (товарни автомобили) или броя на местата (за микробуси и автобуси), възраст на водача, територия и др.

Как може да бъде платена?
Премията се заплаща еднократно или разсрочено (до 4 равни вноски), съгласно избора на клиента.
Гражданска отговорност на автомобилистите
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg