ЗАСТРАХОВКИ онлайн и по телефона

За детайлна информация и съдействие при сключване на ЗАСТРАХОВКИ не се колебайте да ме потърсите по телефона по всяко време, включително в събота и неделя, по празници и в извънработно време.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Какво представлява застраховането?

Принцип на застраховането е взаимността, т.е. събирането на вноски (премии) от много лица, изложени на еднотипен риск, за да се покрият загубите на малкото от тях, при които рискът се е реализирал чрез настъпването на застрахователно събитие. Застраховането се реализира на базата на парични вноски от множество хора, които се разпределят между пострадалите.

Застраховането е покриване на най-различни рискове /земетресение, пожар, катастрофа, кражба, смърт, болест.../. “Рискът” е основно понятие в застраховането, което включва в себе си едновременно несигурността относно настъпването му в бъдеще и факта, че изходът или развитието на дадена ситуация може да ни постави в по-неблагоприятно положение от това, в което се намираме.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg